3 gün önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
Soru : Cimrilik Nedir : Harcanması gereken malı sarfetmekten kaçınmak, para ve malı çok sevdiğinden dolayı, başkasına bir şey vermekten çekinmek. Dinimiz, başta zekât olmak üzere bazı malî harcamalarda bulunmamızı emretmiştir. Aile bireylerinin bakımı, akrabaların görülüp gözetilmesi de bu emirler arasındadır. Çevremizdeki yoksullara imkân ölçüsünde malî yardım ise bir insanlık görevidir. Parası ve malı olduğu halde bir insan bu görevlerini yapmaz ve malını sarf etmekten çekinirse, cimrilik yapmış demektir. Cimriliğin başlıca sebebi : Aşı...
5 gün önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
Tevbenin sahih olmasının şartları nelerdir
Tevbenin sahih olmasının şartları şunlardır: 1- İşlenen günahtan tam bir pişmanlık duyup terketmek. 2- Bir daha günah işlememeye azmetmek. 3- İşlenen günah kul hakkı ile ilgili ise: (daha&helliip;)...
5 gün önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
Tevbe ile ilgili Hadis ve Ayet Meali
Tevbe izahi nedir , tevbe ile ilgili hadisi şerifler , TEVBE Hadis: Tirmizî, Şerh-i Tuhfe, Ebvabü-s Sıfat-ı Kıyame, c: 7, sh:202, Endülüs. - Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti: - Âdemoğlunun hepsi hata eder. Hata edenlerin hayırlısı, tevbe edenlerdir. İZAHI: Tevbe, işlenen günahlardan rücû edip dönmek ve Allah Teâlâ'ya iltica ederek af ve mağfiret dilemektir. İnsanoğlu yaratılışı icabı her zaman hata ve günah işleyebilir. Aslında bu yapılan hata ve işlenen gün...
1 hafta önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
İman Nedir Ne Demektir
(daha&helliip;)...
1 hafta önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
Câminin Bölümleri Nelerdir
Câminin Bölümleri: Camilerde genellikle şu bölümler bulunur: Mihrab: Câmilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu girintili bölümdür. Minber: Câmilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yerdir. Kürsü: Câmelirde vaaz verilen yüksekçe oturma yeridir. Minare: Câmilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapıya denir. Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeridir. Buraya minarenin içindeki basamaklarla çıkılır. Minarelerde genellikle bir ş...
1 ay önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
İnsan Hayatında Dinin Yeri Nedir
İnsan Hayatında Dinin Yeri Nedir? Din inancı, insanla beraber doğmuştur. Çünkü insanlık tarihinin hiçbir döneminde din duygusundan mahrum bir millete rastlanamamaktadır. Nerede insan varsa, orada bir nevi îman, ibâdet ve din duygusu görülmüştür. Bundan anlaşılıyor ki, din, insanlığın yaratılışından getirdiği fıtrî ve zarurî ihtiyacıdır. İnsanoğlu vâr oldukça, din de vârolacaktır. Filozof Auguste Sabatier bu konuda der ki: "Diyânet, gayet kuvvetli bir ağaç gibi, insaniyetin geçirdiği inkılâpların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir...
1 ay önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
İslam nedir kısaca
İslâm Dîni Nedir? İslâm dîni, Allah'ın, son peygamberi Hz. Muhammed (asm) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm'ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslâm dînini kabul eden kimseye Müslüman denir. İslâm'ın en son ve Allah katında yegâne mûteber din olduğu, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde belirtilir: "Bugün sizin dîninizi sizin için kemâle erdirdim. Sizin üzerinizdeki nîmetimi (lütuflarımı) tamamladım ve size din olarak İslâm'ı seçtim (yalnız İslâm'dan razı ve ondan hoşnûd oldum)". (el-Mâide, 3)...
8 ay önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
KUR’ÂN’I ANLAMANIN ÖNEMİ VE BU KONUDAKİ ÇALIŞMALAR
KUR'ÂN'I ANLAMANIN ÖNEMİ VE BU KONUDAKİ ÇALIŞMALAR Kur'ân-ı Kerim, kendisinin okunmasını ve anlaşılmasını ister. Bunun için geçmişte birçok insanımız bu gayret içine girmiş, ondan anladıklarını sözlü ve yazılı olarak diğer insanlara aktarmışlardır. (daha&helliip;)...
2 sene önce gonlumungulu tarafından yazılmıştır.
İnsanların kendi nefislerine karşı da birtakım görevleri vardır. Bu görevlerin bir kısmı bedenlerine, bir kısmı da ruhlarına aittir. Başlıcaları şunlardır: 1) Beden terbiyesi: Öyle ki, her insan için temiz ve pâk olmak, güçlü bir bedene sahib olmak gereklidir. Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur: "Kuvvetli olan mümin, zayıf olan bir müminden hayırlıdır." 2) Sağlığı koruma: Sağlık büyük bir nimettir. Onun için sağlığa zararlı şeylerden kaçınmak ve gereğinde tedâviye önem vermek gerekir. Bir hadis-i şerife göre: "Ölümden başka her hastalığın ...
MiniBlog
Hayata dair mini mini yazılar
Soru 1 : İlk peygamber  Kimdir Soru 2 : İlk insan Kimdir Cevap : Hz Adem (a.s) İlk insan, ilk peygamber, insanlığın babası. Allah'u Teâlâ Hz. Âdem'i topraktan (turâbtan) yarattı. (Hûd, 11/61; Tâha, 20/55; Nuh, 71/18) Yüce Allah yeryüzünde bir ...
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır [1]. I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ü...
Soru :Ay yılı esaslı tek takvim hangisidir Cevap : Hicri takvimdir....
Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.