İnsan Hayatında Dinin Yeri Nedir

1 ay önce gonlumungulu tarafından yazıldı, kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

İnsan Hayatında Dinin Yeri Nedir?
Din inancı, insanla beraber doğmuştur. Çünkü insanlık tarihinin hiçbir döneminde din duygusundan mahrum bir millete rastlanamamaktadır. Nerede insan varsa, orada bir nevi îman, ibâdet ve din duygusu görülmüştür.
Bundan anlaşılıyor ki, din, insanlığın yaratılışından getirdiği fıtrî ve zarurî ihtiyacıdır. İnsanoğlu vâr oldukça, din de vârolacaktır.
Filozof Auguste Sabatier bu konuda der ki:
“Diyânet, gayet kuvvetli bir ağaç gibi, insaniyetin geçirdiği inkılâpların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir. Zaman geçmekle, onun kaynağı kurumak şöyle dursun, bilâkis, gittikçe o menbaın derinleştiğini, genişlediğini görmekteyiz. Binaenaleyh, insan hayatı diyânetle başlamış olduğu gibi, diyânetle kuvvet bulacak, diyânetle nihayetlenecektir.”
“Ben niçin dinliyim” suâlini nefsime sorar sormaz, şu cevabı alıyorum: Dindarım, çünkü başka türlü olmaya muktedir değilim. Dindar olmak, varlığım ve benliğim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.”
Benjamin Konstan ise şöyle der:
“Din, insanlık tarihinde en fazla hâkim olmuş bir varlıktır. Dinî hayat, tabiatımızın değişmez vasfı ve ondan ayrılmayan bir özelliğidir. İnsanın mahiyeti düşünülünce, zihne derhal bir de din fikrinin gelmemesi mümkün değildir..”
Batılı ilim ve fikir adamlarının bu tesbitleri de gösteriyor ki: İnsan fıtraten dindardır; din duygusu insan tabiatının zarurî bir ihtiyacıdır. Tarihin hiçbir devrinde dinsiz, yani, inançsız ve mâneviyatsız bir insan olmamıştır.

Kaynak : Mehmet Dikmen

Etiketler:
Sonraki Yazı
Şuan da zaten son yazıdasınız!
Benzer Yazılar
Soru : Cimrilik Nedir : Harcanması gereken malı sarfetmekten kaçınmak, para ve malı çok sevdiğinden dolayı, başkasına bir şey vermekten çekinmek. Dinimiz, başta zekât olmak üzere bazı malî harcamalarda bulunmamızı emretmiştir. Aile bireylerinin ba...
Tevbenin sahih olmasının şartları nelerdir
Tevbenin sahih olmasının şartları şunlardır: 1- İşlenen günahtan tam bir pişmanlık duyup terketmek. 2- Bir daha günah işlememeye azmetmek. 3- İşlenen günah kul hakkı ile ilgili ise: (daha&helliip;)...
Tevbe ile ilgili Hadis ve Ayet Meali
Tevbe izahi nedir , tevbe ile ilgili hadisi şerifler , TEVBE Hadis: Tirmizî, Şerh-i Tuhfe, Ebvabü-s Sıfat-ı Kıyame, c: 7, sh:202, Endülüs. - Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.